Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

70

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 17 stycznia 2022 r., w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania Realizator Kwota w zł
1. „Organizacja szkolenia  w zakresie piłki nożnej na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizację turniejów, zawodów i obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym  skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość”. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość, Zawada 296

 

460 000,00 zł

 

 

2. „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie orientacji, radioorientacji sportowej, piłki siatkowej dziewcząt na terenie Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów, zawodów oraz obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia oraz organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym”. Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska, Sitaniec 422, 22-400 Zamość 150 000,00 zł

 

Zamość dnia 17 stycznia 2022 r.