Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

26

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania

Realizator

Kwota w zł

Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Zamość poprzez organizację współzawodnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „X Turniej Piłki Nożnej im. Jana Wojtaszka”

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość, Zawada 296, 22-400 Zamość

14 000,00

 

Zamość dnia 17 maja 2022 r.