Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 10 maja 2022 r., w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2022 roku

5

Nazwa zadania

Realizator

Kwota w zł

Przygotowanie, organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie”

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Roztocze”
Wólka Wieprzecka 49, 22-470 Zwierzyniec
24 000,00
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus”
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
24 000,00


Zamość dnia 10.05.2022 r.