Ogłoszenie o złożonej ofercie na podstawie art. 19 ustawy o pożytku publicznym

5