Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

43

Informujemy, że od 1 lipca 2021 właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek głoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Terminy: 

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchamiania źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
Więcej informacji