Obchody Święta Niepodległości 11 listopada w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

102

Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe obchodzone co roku na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wolność i niepodległość to wartości, o które należy wciąż dbać i stale je pielęgnować.
W czwartek 10 listopada 2022 roku w naszej szkole uroczyście obchodzono 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Cała społeczność szkolna włączyła się
do akcji „ SZKOŁA DO HYMNU 2022” polegającej na uroczystym odśpiewaniu czterech zwrotek „ Mazurka Dąbrowskiego” o godzinie 11:11. Podczas tej uroczystości przygotowanej przez uczniów naszej szkoły przypomniana została historia niewoli naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy, jako niepodległe państwo, przez dzieje tragicznej walki naszego narodu o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania niepodległości. Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.
Uroczystość odbyła się w hali sportowej w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

SP w Żdanowie