Obchody Światowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Żdanowie

29

22 kwietnia 2022 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żdanowie obchodzili Dzień Ziemi pod hasłem „Zainwestuj w Naszą Planetę”. To ważne święto przypomina o konieczności dbania o najbliższe środowisko. Jest to czas, kiedy ludzie jednoczą siły, aby uświadomić wszystkim, że musimy być przyjaciółmi przyrody. Działalność człowieka doprowadza do dewastacji Ziemi, która jest domem dla ludzi, zwierząt i roślin. Każdy z nas może i powinien prowadzić ekologiczny styl życia, który polega na życiu w zgodzie z naturą i troszczeniu się o przyrodę, dlatego tak ważne jest budzenie wśród dzieci i młodzieży poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody.
Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli włączyli się w szereg działań promujących ideę ochrony środowiska. Głównym celem działań było uświadomienie wszystkim, jak ważne jest dbanie o środowisko, zaczynając od swojego domu i najbliższego otoczenia. Na zajęciach z wychowawcami zostali zapoznani z prezentacjami multimedialnymi o tematyce ekologicznej oraz podsumowującymi programy proekologiczne i prozdrowotne realizowane w szkole. W tym dniu rozwiązywali quizy ekologiczne, stworzyli gazetki klasowe propagujące ochronę przyrody, wykazali się wyobraźnią projektując ekologiczne stroje. Dzień ten przyniósł wszystkim wiele wrażeń, ale najważniejsze, że przyczynił się do podniesienia świadomości ekologicznej.

Agnieszka Gontarz