Nowy wóz bojowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bortatyczach

2
SONY DSC

W miesiącu styczniu w przekazie medialnym pojawiła się informacja, że Jednostka OSP Bortatycze jest na liście podmiotów, które w 2022 roku otrzymają dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Są to środki na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kwota dotacji to 400 000 zł. Na liście tej są jeszcze dwie inne Jednostki OSP Powiatu Zamojskiego – z Gmin Nielisz i Łabunie. Koszt zakupu samochodu to około 900 000 zł. Z powyższego wynika, że aby OSP Bortatycze otrzymało dotację i zrealizowało zakup konieczne są środki budżetu Gminy 2022 roku w kwocie 500 000 zł. O udzieleniu takiej właśnie dotacji Strażakom Ochotnikom z Bortatycz zdecydowała Rada Gminy podczas sesji w dniu 24 lutego 2022 roku. Umowę o dotację podpisał Wójt Gminy 18 marca. Czekamy na wyniki postępowania przetargowego, które w imieniu trzech OSP z Powiatu Zamojskiego prowadzi Administracja Gminy Nielisz. Strażacy z OSP Bortatycze w 2021 roku 12 razy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych – 4 pożary, 7 miejscowych zagrożeń i raz ćwiczenia. Dysponowani są do nich przez Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Strażacy jeżdżą do akcji 40-letnim samochodem, przekazanym im w 2012 roku przez OSP Mokre. Wówczas Strażacy z Mokrego otrzymali nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Przypomnę, że do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Gminy Zamość włączone są dwie Jednostki OSP – Mokre i Białowola. Obie wyposażone są w nowe ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Od 2012 roku dodatkowo w ramach wspomnianego Krajowego Systemu funkcjonuje Jednostka OSP Bortatycze.

23 marca 2022 r. Ryszard Gliwiński