Nagrody w konkursie doświadcz fizyki

8

3 czerwca 2022r. odbył się finał IX edycji konkursu DOŚWIADCZ FIZYKI zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu we współpracy z Instytutem Fizyki UMCS w Lublinie- Pracownią Dydaktyki Fizyki.
Głównym celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań fizyką wśród młodzieży klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatów: krasnostawskiego, zamojskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Do I etapu przystąpiło 24 uczniów z 8 szkół regionu. Zgłoszono 36 doświadczeń.
Do finału konkursu, komisja zakwalifikowała 16 doświadczeń z 7 szkół, przygotowanych przez 13 uczniów.
W finale konkursu uczniowie wykonali doświadczenia przed komisją konkursową, uczestnikami i publicznością.
Do finału konkursu, jako jedyni z Gminy Zamość zakwalifikowali się dwaj uczniowie Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie.
Hubert Budzyński z klasy VIII przygotował i zaprezentował SILNIK PRĄDU STALEGO.
Krystian Dębski z klasy VII zaprezentował WIRY PIERŚCIENIOWE.
Chłopcy bardzo ładnie zaprezentowali przygotowane doświadczenia.
Hubert Budzyński otrzymał VI miejsce w konkursie a Krystian Dębski otrzymał tytuł FINALISTY.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Szczegóły na stronie: www.doswiadczfizyki.pl

M. Kuduk