Mistrzowie Wiedzy Pożarniczej

40

4 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej w Białowoli odbyły się eliminacje gminne 45. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nich udział 23 uczniów reprezentujących 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Zamość oraz ich opiekunowie.
Turniej został zorganizowany przez Gminę Zamość, przy współpracy Gminnego Komitetu Organizacyjnego powołanego przez Wójta Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Białowoli i OSP Białowola. Nad poprawnością przeprowadzenia eliminacji i sprawdzaniem wypełnianych przez uczestników testów czuwała komisja sędziowska w składzie: Tomasz Bosiak, Piotr Koczułap, Bożena Kozioł, Mirosław Soboń i Jarosław Momot. Przybyłych na gminny konkurs uczestników oraz organizatorów powitała pani Bożena Radlińska, dyrektor Szkoły Podstawowej. W przerwie konkursu, podczas sprawdzania prac, uczestnicy wraz z opiekunami skorzystali ze słodkiego poczęstunku oraz z młodzieżą szkolną wzięli udział w zajęciach z ratownictwa medycznego poprowadzonych przez druha PSP w Zamościu, Karola Swatko.
W grupie I uczniów z klas I – IV miejsce I zajął Oskar Waga – z SP Zawada, miejsce II – Marcel Bondyra z SP Żdanów i miejsce III – Szymon Cisek z SP Białowola. W starszej grupie uczniów z klas V – VIII zwyciężył także uczeń z SP Zawada Przemysław Orzechowski, przed Szymonem Kudykiem z SP Pniówek i Dawidem Ciskiem z SP Białowola. Zwycięzcy obydwu kategorii, których przygotowała pani Anita Gorzkowska, reprezentować będą Gminę Zamość podczas kolejnego etapu eliminacji na szczeblu powiatu. Uczniowie za zajęcie miejsc I-III otrzymali nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy i ich opiekunowie dyplomy oraz upominki. Nagrody i podziękowania wręczali: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Zamość i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zamościu Piotr Koczułap.

UGZ KC