Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

19

W dniu 9 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej w Mokrem przeprowadzono II etap Międzyszkolnych Konkursów ortograficznych „Mały Mistrz Ortografii” i „Mistrz Ortografii klas IV – VIII”. Wzięło w nich udział 39 uczniów z klas III i 81 z klas IV – VIII. Miło nam oznajmić, że nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w tym konkursie. I tak w kategorii:

  • Klasa III – tytuł „Małego Mistrza Ortografii” XX edycji konkursu zdobyli Wanessa Gnyp i Bruno Modzelewski, a I miejsce zdobył Wojciech Winiarczyk – wszyscy z klasy III. Nauczycielem prowadzącym jest Pani Agata Kuźma. Serdeczne gratulacje!!!
  • Klasa IV – tytuł „Mistrza Ortografii” XXIII edycji konkursu zdobyła Kalina Zajmała, a I miejsce zdobył Antoni Bartoń. Nauczycielem prowadzącym jest Pani Lidia Kuryło. Serdeczne gratulacje!!!
  • Klasa V – mistrza nie przyznano – II miejsce zdobyła Amelia Dudek. Nauczycielem prowadzącym jest Pani Lidia Kuryło.
  • Klasa VI – mistrza nie przyznano – I miejsce zdobył Dawid Okoniewski. Nauczycielem prowadzącym jest Pani Agnieszka Bartnik.
  • Klasa VIII – I miejsce zdobyły Wiktoria Dudek i Klaudia Pańczyk, a III miejsce zdobył Filip Pawelec. Nauczycielem prowadzącym jest Pani Agnieszka Bartnik.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom składamy serdeczne gratulacje!!!

SP Wysokie