Międzynarodowy Dzień Tolerancji w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

27

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na temat Zasad Tolerancji. Dzień Tolerancji to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na całym świecie.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji w naszej szkole uczniowie klas III uczestniczyli w warsztatach na temat „Co to znaczy być tolerancyjnym?” Klasy trzecie obejrzały prezentację multimedialną poświęconą zagadnieniom tolerancji. Następnie została przeprowadzona rozmowa dotycząca kulturalnego zachowania w szkole i miejscach publicznych. Dzieci biorące udział w warsztatach wykonały drzewa tolerancji, na których zapisały hasła popularyzujące zasady przyjaźni, koleżeństwa oraz wzajemnej życzliwości.
Akcja, w którą włączyli się uczniowie klas trzecich, miała za zadanie uwrażliwić na przejawy nietolerancji, pokazać nietolerancję wokół nas oraz zachęcić do skutecznego przeciwdziałania brakowi tolerancji.
Dzień Tolerancji powinien być okazją do refleksji nad naszymi postawami wobec „innych”.
Na zajęciach wykorzystano pomoce otrzymane w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Agnieszka Gontarz