Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitańcu – Sołeckie Spotkanie z Tradycją w Sitańcu

275

Dalej bracia do ordynku! dalej!
Ze stu wieżyc brzmi pożarny dzwon!
Na około świat się, widać, pali,
Jęk i rozpacz płynie z bratnich stron!
Ponad ziemią, tam ku wyżom nieba
Łuną bije potok krwawych łez:
Walnej dłoni do ratunku trzeba,
Walni, śpieszmy, kłaść nieszczęściu kres …
Niech nas kręgiem świetlnym otoczy
Ten płomieni szalejący wąż:
Mimo dymu co nam wyżre oczy,
Nie ustąpim, wierni sobie wciąż –
Wierni hasłu, że kto życie swoje
Raz już w służbę świętej sprawy dał,
Poprzez trudy ten pójdzie i znoje,
Poprzez gruzów i poległych wał.
A kto chciałby nałożyć nam pęta,
Ktoby stanął w poprzek naszych dróg,
Moc toporów naszych popamięta
Ten zuchwały, ten niegodny wróg …
Zczezłeś bracie, gdy w więzach masz ducha,
Gdy w kajdany skutą rękę masz:
Wolny strażak tylko wówczas słucha,
Gdy mu twardą trzeba spełnić straż …
Wasi zawsze wam składamy dusze,
Nasze serca i rak naszych moc,
Gdy w pożaru strasznej zawierusze
W dzień nieszczęścia przemienia się noc.
Niechaj świat się samolubstwem plami,
Samolubni myśmy tylko w tem:
Aby czujna mieć pieczę nad wami,
Gdy wy błogim spoczywacie snem.
Po rozłogach, po przestworach leje
Groźne dźwięki wielki dziejów dzwon,
Powstające obwieszcza nadzieje,
Śmierć niewoli i podłości skon.
Strasznej walki godziny wybiły –
Do tej walki hej! Jak jeden mąż
Z wami razem, ile starczy siły,
Walni, walni, wierni, wasi wciąż!
JAN KASPROWICZ

W dniu 12 czerwca 2022 roku na placu byłego Kółka Rolniczego w Sitańcu odbyło się sołeckie spotkanie z tradycją. Tradycją jakże istotną i ważną dla nas obecnych jak i licznych pokoleń naszych pradziadów. W słoneczne popołudnie uczciliśmy 100-lecie powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitańcu. Inicjatorem powstania OSP był Władysław Prüffer. Był on prezesem Okręgowego Związku Straży Pożarnych w Zamościu. Zapalenie ducha do powstania jednostki w Sitańcu rozpoczęło się między innymi od słów prezesa Pruffera: „Pośród szarego tłumu bezczynnych ludzi (…) wybijają się ponad poziom jednostki, które pragną pracować dla przyszłości społeczeństwa, dla dobra swoich współobywateli i pracą swą bezinteresowną przysparzać potęgi krajowi. Te jednostki, gdy za pobudkę do czynów swoich mają ukochanie całego społeczeństwa, pozbawione nienawiści do kogokolwiek – to mają w sobie iskrę Bożej ofiary. Kto ją raz w sobie poczuje, ten musi pracować nie tylko za siebie, lecz za innych bo ona jest jego wewnętrznym nakazem. Ten musi innych duchowo wspierać, innym pomagać, bo to jest jego obowiązkiem (…)”. Jego postać wpisała się na trwałe w historię OSP Sitaniec, dlatego też obchody jubileuszu rozpoczęto od złożenia kwiatów na grobie zasłużonego. Wiązanki złożyli Druh Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, Druh Wiesław Pośnik – Honorowy Prezes OSP Sitaniec oraz Druh Tomasz Tchórzewski – obecny Prezes OSP Sitaniec. Następnie, już pod świetlicą wiejską w Sitańcu, dokonano uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Jubileuszową tablicę uroczyście odsłoniła Pani Barbara Gryn, córka jednego z założycieli jednostki, ostatni żyjący potomek pierwszej linii. Tablicę poświęcił ks. Janusz Wyłupek – proboszcz parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Sitańcu. Kwiaty pod tablicą złożyli Druh Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, Joanna Bekier – sołtys sołectwa Sitaniec, Druh Henryk Łukaszczuk – Radny Rady Gminy Zamość. Kwiaty złożono także pod pomnikiem upamiętniającym zbrodnię hitlerowską w latach 1939 – 1944 na założycielach oraz druhach OSP Sitaniec. Wiązanki złożyli Druh Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, Joanna Bekier – sołtys sołecta Sitaniec, Barbara Gryn – córka jednego z założycieli jednostki, Druh Zbigniew Pędzierski – sołtys sołectwa Sitaniec Kolonia oraz Druhna Beata Kapłon – sekretarz OSP Sitaniec. Kompania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitańcu, w szyku paradnym, pod dowództwem Druha Tomasza Bosiaka – Komendanta Gminnego Związku OSP RP, w asyście samochodów bojowych jednostek OSP Gminy Zamość, przemaszerowała na plac uroczystości.
Sołeckie spotkanie rozpoczęto od wprowadzenia na plac pocztów sztandarowych oraz druhen i druhów z OSP Sitaniec. Meldunek o gotowości rozpoczęcia uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druhowi Piotrowi Koczułapowi złożył Komendant Gminny OSP Druh Tomasz Bosiak. Następnie poczet flagowy w składzie Druh Tomasz Pośnik- dowódca, Druh Piotr Kuźma- flagowy oraz Druh Daniel Frączek- asystujący uroczyście podnieśli flagę państwową na maszt przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego wykonanego przez chór Sitanianie. Druh Tomasz Tchórzewski- Prezes OSP Sitaniec powitał zaproszonych gości oraz zaprosił wszystkich zebranych do uczestnictwa w okolicznościowej Mszy świętej odprawionej w intencji jubilatów. Uroczystą celebrację liturgiczną odprawił ks. Janusz Wyłupek. Oprawę liturgii poprowadził chór Sitanianie oraz organistka Renata Skowyra. Po zakończeniu mszy świętej 100-letnią historię jednostki OSP przedstawił Druh Wiesław Pośnik. Zgromadzenie Walne OSP Sitaniec nadało godność Honorowego Prezesa Druhowi Wiesławowi Pośnikowi, uchwałę odczytał i wręczył Druh Tomasz Tchórzewski. Zarząd Gminny OSP RP w Zamościu nadał godność Honorowego Członka Zarządu Oddziału Gminnego Druhowi Wiesławowi Pośnikowi, uchwałę odczytał i wręczył Druh Piotr Koczułap – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zamościu. Ochotnicza Straż Pożarna została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP. Odznaczenia sztandaru dokonał Druh Stanisław Grześko – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu. Dyplom od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie w uznaniu za społeczną i ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej otrzymał Druh Czesław Welcz oraz Druh Wiesław Pośnik, listy gratulacyjne odczytał i wręczył Druh Stanisław Grześko. Następnie byliśmy świadkami ceremonii odznaczeń Strażaków Ochotników za Wysługę Lat. Odznakę XL lat otrzymali: Krzysztof Jaszak i Kazimierz Ćwik. Odznakę XXXV lat otrzymali: Czesław Welcz i Dariusz Kapłon. Odznakę XXX lat otrzymał: Wiesław Pośnik. Odznakę XXV lat otrzymał: Tomasz Tchórzewski. Odznakę XX lat otrzymali: Marcin Tchórzewski, Tomasz Pośnik, Piotr Kuźma i Adam Rams. Odznakę X lat otrzymali: Piotr Adamek, Łukasz Adamek, Bartłomiej Sokal, Partyk Chwała, Piotr Sokołowski, Piotr Bekier, Henryk Łukaszczuk, Jan Sokołowski oraz Patryk Bartnicki. Medale wręczyli: płk Mieczysław Skiba – Honorowy Obywatel Gminy Zamość , Piotr Koczułap – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu oraz Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość. Podziękowania w imieniu odznaczonych złożył Druh Jan Sokołowski. Życzenia jubilatom złożyli: Druh Ryszard Gliwiński, Druh Piotr Koczułap, płk. Mieczysław Skiba, Pani sołtys Joanna Bekier oraz w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu mł. bryg. Dominik Kukułowicz. Na zakończenie części strażackiej wystąpił ponownie druh Tomasz Tchórzewski, który złożył podziękowania oraz zaprosił na część festynową lokalnego wydarzenia sołeckiego. Na scenie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, kolejnym wykonawcą scenicznym był chór Sitanianie. W strefie rekreacji dziecięcej dla dzieci odbywały się animacje, malowanie buziek oraz puszczanie mega baniek, nie zabrakło także gier i konkurencji z chustą animacyjną. Na scenie dla najmłodszych wystąpił cyrk „Fokus”. W spotkaniu udział wzięło blisko 600 osób. Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Sitaniec, Ochotnicza Straż Pożarna w Sitańcu, Związek OSP RP Oddział Gminny Zamość.

UGZ: Agnieszka Wójtowicz