Informacja o wyniku przetargu

197

Informuję, że dnia 20 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. nr 31, II-piętro o godz. 10 00 nie przeprowadzono przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerem ewidencyjnym 64/25 i 64/26 położonych w miejscowości i obrębie Mokre, gm. Zamość.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił vadium i nie przystąpił do przetargu.
Informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 w Zamościu, od dnia 24.10.2022r. do 31.10.2022r. r.

Zamość, dnia 24 październik 2022 r.