Historyczny spacer po okolicy. Wyjazd z funduszy Ministerstwa Edukacji i Nauki

30

A oto kolejne działanie realizowane w ramach programu Międzypokoleniowe Centra EdukacyjneWsparcie integracji międzypokoleniowej. Zadanie Wspólny świat wartości i wiedzy. Przedstawiamy edukacyjny wyjazd do Zwierzyńca – do Roztoczańskiego Parku Narodowego i miejscowości Sochy. Historyczny spacer po okolicy to kolejny punkt ważny dla realizacji projektu. Zapoznanie z bogactwem lokalnej przyrody oraz spojrzenie w głąb historii, na wydarzenia związane z Powstaniem Zamojskim – wysiedlenia, pacyfikacje i walkę z okupantem. Dramatyczne losy lokalnej ludności dotąd nieznane uczniom, a przedstawione uczestnikom projektu przez Joannę Wałczuk-Piech – polonistę i historyka naszej szkoły w Płoskiem.

SP w Płoskiem