Gminny Konkurs Pięknego Czytania pod patronatem Wójta Gminy Zamość

27

10 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem odbyła się I edycja Gminnego Konkursu Pięknego Czytania dla klas I-III. Celem przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa pisanego jak i popularyzowanie literatury dziecięcej. W konkursie wzięli udział reprezentanci 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Zamość.
Konkurs uroczyście otworzył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem Pan Jarosław Kalbarczyk, witając uczniów przybyłych wraz z opiekunami i życząc wszystkim powodzenia. Następnie głos zabrał organizator przedsięwzięcia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiem Pan Krzysztof Mróz.
Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać dwa dostosowane wiekowo teksty literackie: pierwszy ten wybrany i przygotowany na konkurs oraz drugi losowany przed komisją.
Do czytelniczej rywalizacji przystąpiło 22 uczniów z klas I-III, zwycięzców eliminacji klasowych i szkolnych. Od uczestników oczekiwano nie tylko płynnego i wyraźnego przeczytania tekstów, ale także zaprezentowania swoich indywidualnych umiejętności lektorskich: oddania opisywanych w tekście emocji czy zinterpretowania dialogów. Poszczególne wystąpienia oceniało jury, pod przewodnictwem Pana Dariusza Kapitana – pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Pani Ewy Miąsik – animatora kultury z GOK oraz Pani Doroty Wagi z Biblioteki w Wysokiem. W powietrzu wyczuwało się ducha zdrowej rywalizacji. Przygotowani do konkursu przez swoich nauczycieli i rodziców, uczniowie popisywali się umiejętnością sugestywnego czytania. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania podczas oceny umiejętności młodych adeptów sztuki pięknego czytania. Przyznawano punkty za technikę czytania, środki wyrazu artystycznego i interpretację tekstu. Jury po podliczeniu punktów i burzliwych obradach wyłoniło zwycięzców – mistrzów i zdobywców kolejnych miejsc, którzy z rąk organizatorów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Pan dyrektor Krzysztof Mróz pogratulował czytelnikom wręczając dyplomy – wyróżnienia oraz podziękowania nauczycielom, którzy przygotowali swoich podopiecznych. Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku ponownie spotkamy się w II edycji konkursu.

Wyniki I Edycji Gminnego Konkursu Pięknego Czytania:

W kategorii klas I: Mistrz – Weronika Czerniak (SP Żdanów) przygotowana przez Panie Ewę Bodziuch i Olgę Kanię.
II miejsce zdobył Karol Greszta (SP Borowina Sitaniecka) przygotowany przez Panią Karolinę Ostasz
III miejsce – Hanna Kapuśniak (SP Wysokie) przygotowana przez Panią Małgorzatę Pokryszkę
W kategorii klas II: Mistrz – Hubert Garbaty (SP Mokre) przygotowany przez Panią Renatę Radlińską
II miejsce przyznano Izabeli Gębale (SP Zawada) przygotowanej przez Panią Jolantę Kruk
III miejsce zajął Filip Bożek (SP Żdanów) przygotowany przez Panią Dianę Luchowską
W kategorii klas III: Mistrz – Gabriela Sachajko (SP Pniówek) przygotowana przez Panią Annę Cirut
II miejsce zdobył Paweł Greszta (SP Borowina Sitaniecka) przygotowany przez Panią Elżbietę Swatowską
na III miejscu uplasował się Bartłomiej Grechuta (SP Żdanów) przygotowany przez Panią Jolantę Gosik

Oto lista osób wyróżnionych:
– w kategorii klas I – Helena Niemczuk (ZSPiP Kalinowice), Kacper Zgnilec (SP Zawada), Jakub Telenga (SP Płoskie), Aleksander Szpindor (SP Pniówek)
– w kategorii klas II: Hanna Jarosz (SP Wysokie), Dominik Magryta (SP Płoskie), Kalina Cacak (ZSPiP Kalinowice), Wiktoria Tyrka (SP Pniówek)
– w kategorii klas III: Amelia Gromek (SP Białowola), Kacper Boba (SP Wysokie), Hanna Malinowska (ZSPiP Kalinowice), Julia Łuczka (SP Płoskie), Julia Paszko (SP Zawada)

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

SP Wysokie