Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

2

W piątek 29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Żdanowie odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem turnieju jest: popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W turnieju wzięło udział dziewięć szkół podstawowych z terenu gminy Zamość, tj. Szkoła Podstawowa w Mokrem, Białowoli, Kalinowicach, Płoskiem, Sitańcu, Wysokiem, Zawadzie, i Żdanowie.

Turniej organizowany był w dwóch grupach, w skład których wchodzą:
– uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznik 2010 i młodsi) czteroosobowe drużyny (dwóch chłopców i dwie dziewczynki), zwani dalej Grupa I,
– pozostali uczniowie szkół podstawowych 13–15 lat – drużyny trzyosobowe, zwani dalej Grupa II,
Łącznie w eliminacjach gminnych wzięło udział 7 drużyn z gr. I i 8 drużyn gr. II. Podczas turnieju każdy uczestnik rozwiązywał test znajomości przepisów ruchu drogowego, wykonywał zadania praktyczne, jazdę rowerem po torze przeszkód i z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyniki klasyfikacji: I grupa wiekowa:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Żdanowie
Liliana Koczułap, Amelia Kłos, Mikołaj Wróbel, Bartosz Hołodniak
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Mokrem
Bartłomiej Kozak, Oliwier Malinowski, Adrianna Bondyra, Aleksandra Socha
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Białowoli
Kinga Adamczuk, Barbara Gęśla, Dawid Cisek, Paweł Kujda

Wyniki klasyfikacji: II grupa wiekowa:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Żdanowie
Hubert Budzyński, Kacper Wiatr, Bartosz Radliński
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Sitańcu
Katarzyna Dajos, Stanisław Kahan, Michał Wojtyna

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Białowoli
Szymon Boć, Gabriela Głowacka, Martyna Muszyńska

Uczniowie otrzymali nagrody, dyplomy i puchary, które zostały ufundowane przez Gminę Zamość, którą reprezentował na Turnieju Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński.
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostały zorganizowane i przeprowadzone we współpracy z Urzędem Gminy Zamość, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zamościu, Komendą Miejską Policji w Zamościu, Medycznym Studium Zawodowym, Strażą Miejską Miasta Zamość i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu.
Eliminacje powiatowe odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zamościu 30.05.2022 r. o godz. 9.00.
Gminę Zamość będą reprezentowały dwa zespoły, które zajęły pierwsze miejsce w gr. I i II,
oba zespoły ze Szkoły Podstawowej w Żdanowie.
Zorganizowanie turnieju i przygotowanie uczniów: Monika Łasocha i Dorota Marczuk.
Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia!

Dorota Marczuk