Dożynki Gminy Zamość – fotorelacja

2001

W niedzielę 04.09.2022 r. na placu przy świetlicy w Wólce Wieprzeckiej odbyły się Dożynki Gminy Zamość i parafii Kosobudy. Organizacja dożynek w Wólce Wieprzeckiej planowana była już w 2020 r., ale ze względu na pandemię samorząd nie zdecydował się na ich organizację. Wybór lokalizacji na dożynki był podwójnie trafiony, ponieważ miejsce uroczystości jest pięknie położone, a gospodarze dożynek mieszkańcy sołectw Wólka Wieprzecka i Skaraszów mocno zaangażowali się w ich organizację i cudnie udekorowali zarówno sam plac jak i trasę do miejsca uroczystości. Różnego rodzaju instalacje, figury, dekoracje, banery i humorystyczne hasła o tematyce dożynkowej umieszczone wzdłuż trasy powodowały, że każdy kto chciał, mógł z łatwością trafić na miejsce.
Dożynki są tradycyjnym świętem, w którym rolnicy dziękują Bogu za błogosławieństwo i uzyskane plony swej ciężkiej pracy. Święto plonów w Gminie Zamość ma charakter święta samorządu gminnego, w którym wszyscy aktywni mieszkańcy mają możliwość zaprezentowania swojej społecznej aktywności. To zaangażowanie i różnorodność widać szczególnie w delegacjach korowodu, sołeckich stoiskach dożynkowych i występach artystycznych gminnych zespołów. Po dziękczynnych uroczystościach religijnych znalazł się czas na zabawę dożynkową. Wyraźnie odczuwalna była radość uczestników z możliwości wspólnego przebywania razem i poczucia samorządowej wspólnoty. Na placu dożynkowym stawiły się i w korowodzie dożynkowym zaprezentowały delegacje z 33 sołectw gminy Zamość: Łapiguz, Borowina Sitniecka – gospodarze dożynek 2019, Białobrzegi, Białowola, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Chyża, Hubale, Jatutów, Kalinowice, Lipsko, Lipsko Polesie, Mokre, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Sitaniec Wolica, Siedliska, Skokówka, Szopinek, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Panieńska, Wychody, Wysokie, Zawada, Zarzecze, Zwódne, Żdanów, Żdanówek, Skaraszów i Wólka Wieprzecka-gospodarze dożynek 2022. Ponadto w korowodzie dożynkowym jako reprezentanci parafii Kosobudy występowali również przedstawiciele sołectw Bliżów i Szewnia Dolna z Gminy Adamów oraz Kosobudy z gminy Zwierzyniec. Nie zawiedli też goście. Z partnerskich gmin Gminy Zamość dotarły delegacje z Gminy Sanok i Suwałki.
Korowód prowadziła grupa muzyków z kapeli Adamowiacy, którzy ludowymi utworami nadawali rytm pozostałym. Za kapelą szli gospodarze wydarzenia w osobach Ryszarda Gliwińskiego Wójta Gminy Zamość, Piotra Koczułapa Przewodniczącego Rady Gminy Zamość, księdza Józefa Zwolaka Proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Kosobudach oraz starostowie dożynek Pani Urszula Kyc i Pan Grzegorz Lis rolnicy z Wólki Wieprzeckiej. Następnie w korowodzie szli zaproszeni goście, między innymi Pan Stanisław Grześko Starosta Zamojski, kolejno przedstawiciele stowarzyszeń: Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+, Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Gryf, Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy UG Zamość. Następnie kroczyły delegacje z zaprzyjaźnionych gmin Sanok i Suwałki. Delegacji z Sanoka przewodzili Pani Anna Hałas Wójt Gminy oraz Tadeusz Wojtas Przewodniczący Rady Gminy, a w skład delegacji wchodzili Radni i pracownicy gminnej administracji. W skład delegacji Gminy Suwałki wchodzili Radni pod przewodnictwem dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Adama Nieszczerzewicza i Piotra Tomaszewskiego. Po delegacjach z zaprzyjaźnionych gmin szły barwne delegacje sołectw, w większości z wieńcami dożynkowymi, które szczegółowo opisujemy pod zdjęciami.
Tradycją w gminie Zamość jest to, że po przejściu na plac dożynkowy uczestnicy są witani przez gospodarza gminy, następnie odbywa się uhonorowanie odznaczeniami osób szczególnie wyróżnionych. Na gminnych dożynkach w Wólce Wieprzeckiej wyróżnienia i pamiątkowe grawertony otrzymali rolnicy odznaczeni w 2022 roku odznaką,, Zasłużony dla rolnictwa”, byli to Panowie Jarosław Ciurysek i Jacek Sobczyński z Bortatycz i Robert Machnowski z Łapiguza. W tej grupie zasłużonych rolników znalazły się też wyróżnienia dla Starostów dożynek Pani Urszuli Kyc i Grzegorza Lisa.
Następnie wręczono odznaczenia nadane uchwałami Rady Gminy Zamość. Panią Annę Hałas Wójt gminy Sanok odznaczono tytułem Honorowy Obywatel Gminy Zamość. Dwie obecnie partnerskie Gminy Sanok i Zamość połączył wspólnie realizowany w latach 2012‑2015 unijny projekt pod nazwą „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Celem projektu, którego Liderem była Gmina Zamość, było zintegrowanie 5 gmin Polski Wschodniej – Gminy Ełk, Gminy Hrubieszów, Gminy Sanok, Gminy Suwałki oraz Gminy Zamość w celu wypracowania Ponadregionalnej Strategii Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014‑2020. Pani Anna Hałas była mocno zaangażowana w tworzenie i później realizację wspólnego projektu, dążyła do pogłębienia współpracy Gmin, której efektem była podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminami Sanok i Zamość. Angażując się osobiście w pogłębianie trwającej do dzisiaj współpracy pomiędzy naszymi Samorządowymi Wspólnotami Pani Anna Hałas zaprezentowała się jako prawdziwy Przyjaciel Gminy Zamość. Następnie wręczono honorowe odznaki „Zasłużony dla Gminy Zamość” Paniom Halinie Kierepce (wcześniej Bosiak) i Krystynie Sikorskiej.
Pani Halina Kierepka (wcześniej jako Halina Bosiak) od wielu lat pełni funkcję Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu Kolonii. Jest też kierownikiem zespołu śpiewaczego „Wesołe Gosposie”. Występowała i reprezentowała z sukcesami Gminę Zamość także jako solistka w trakcie różnych prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych. Warte upamiętnienia są jej sceniczne występy na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, czy też na Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. Swoim zaangażowaniem i aktywnością artystyczną wnosi zauważalny wkład w dzieło zachowania i kultywowania dawnych zwyczajów, obrzędów i tradycji. Promuje Gminę Zamość i ideę samorządów gminnych. W czasie ceremonii odznaczeń Pani Halinie Kierepce wręczono również nagrodę kulturalną Marszałka Województwa Lubelskiego i medal „Za wkład w rozwój kultury województwa lubelskiego” – oznaczenie wręczył Pan Tadeusz Lizut, przedstawiciel Marszałka Jarosława Stawiarskiego.
Pani Krystyna Sikorska od wielu lat związana jest z Gminą Zamość, najpierw jako wieloletnia nauczycielka w Szkole Podstawowej w Sitańcu, a następnie działaczka społeczna i kulturalna. Była wieloletnią gminną Przewodniczącą Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Zamość. Członkini i kronikarz KGW Sitaniec i zespołu SITANIANKI. Pani Krystyna jest również poetką, która w swoich utworach literackich umieszcza tematykę związaną z Gminą Zamość. Przez swoją działalność kulturalną promuje Gminę Zamość poza jej granicami.
Odznakami za wkład w rozwój samorządu Gminy Zamość uhonorowano Panów Piotra Koczułapa i Tadeusza Kostrubca.
Pan Piotr Koczułap jest Radnym Rady Gminy Zamość. Mandat ten pełni nieprzerwanie od 2010 roku. W latach 2018 – 2021 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość, a od maja 2021 roku jest jej Przewodniczącym. Ponadto jest nieprzerwanie Sołtysem sołectwa Wólka Wieprzecka od 2003 roku. Pan Piotr Koczułap jest również Członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Wieprzeckiej, a od 1992 roku jej Prezesem. Od 2016 roku jest Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Zasiada również w Radzie Parafialnej działającej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach. Pan Piotr Koczułap jest samorządowcem od wielu lat zaangażowanym w życie sołectwa, gminy i parafii. Aktywnie działa na rzecz mieszkańców i wspólnego dobra. Promuje ideę samorządów gminnych.
Pan Tadeusz Kostrubiec jest jedną z osób, które od początku budują odrodzone samorządy. Został wybrany na Radnego Rady Gminy Zamość w pierwszych wolnych wyborach 27 maja 1990 roku. W drugiej samorządowej kadencji pełnił funkcję Członka Zarządu Gminy. W roku 2014 i 2018 roku ponownie został wybrany do Rady Gminy Zamość, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ponadto jest od 2011 roku Sołtysem sołectwa Płoskie. Jest również Członkiem Rady Parafialnej przy Parafii św. Jacka w Płoskiem. Sprawując przez wiele lat funkcję przedstawiciela Lokalnej Społeczności w Organach Gminy Zamość, Pan Tadeusz Kostrubiec kreuje samorządową rzeczywistość w sołeckim i gminnym wymiarze.
Po ceremonii odznaczeń i ofiarowania chleba oraz prezentacji wieńców dożynkowych uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie mszy świętej, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Józef Zwolak proboszcz parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Kosobudach. W koncelebrze mszy świętej uczestniczyli: ks. Janusz Wyłupek proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu i ks. Jan Cielica proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Wólce Panieńskiej. We mszy świętej czynny udział brali także: ks. Zbigniew Szalko proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jacka w Płoskiem oraz ks. Paweł Szutka wikariusz z parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Lipsku.
Po uroczystej mszy świętej, zakończonej dzieleniem się chlebem z tegorocznych plonów, nastąpiły wystąpienia gości. Jako pierwsza głos zabrała poseł na sejm RP Monika Pawłowska, która zwróciła się do rolników ze słowami szacunku, podziękowań, gratulacji i życzeń. Po wystąpieniach gości na scenie rozpoczęła się część artystyczna, w której udział wzięły zespoły i grupy działające na terenie gminy Zamość. W tym samym czasie rozpoczął się też ruch na stoiskach, na których można było podziwiać rękodzieło, a także skosztować bogactwa smaków regionalnej kuchni. Kolorowe stoiska cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczestników święta, których przybyło bardzo wielu. Około godziny 17.00 odbyło się podsumowanie konkursów wieńców dożynkowych.
Po 2-letniej przerwie wróciliśmy do tradycyjnej formy realizacji konkursu na „Najpiękniejsze wieńce dożynkowe Gminy Zamość”, oczywiście pod patronatem Wójta Ryszarda Gliwińskiego. W tym roku swoje dzieła zgłosiły 32 sołectwa z naszej Gminy. Wzorem lat ubiegłych obsługą konkursu zajęła się ekipa Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość. Chodziło o to, aby wyłonić trzy najpiękniejsze wianki dożynkowe i wręczyć ich autorom (sołectwom) równorzędne tytuły honorowe Laureata Konkursu „Najpiękniejsze Wieńce Dożynkowe Gminy Zamość 2022”. Każde sołectwo, biorące udział w tej zabawie, mogło przyznać po jednym punkcie trzem wybranym wieńcom, poza swoim. Wszystko odbywało się w trakcie dożynek. Po zebraniu kompletu kart do głosowania i podliczeniu punktów na scenę zaproszono sołtysów lub innych reprezentantów poszczególnych sołectw. Każdy otrzymał z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy stosowny dyplom za udział w konkursie, a następnie ostateczny werdykt głosowania na wieńce ogłosił Wójt Ryszard Gliwiński. Honorowe, równorzędne, tytuły Laureata Konkursu za najpiękniejsze wieńce dożynkowe Gminy Zamość 2022 przyznano trzem następującym sołectwom (kolejność alfabetyczna): Lipsko Polesie, Mokre i Skaraszów. Konkurs zwieńczono zbiorowym zdjęciem pamiątkowym osób reprezentujących sołectwa, biorące udział w tej zabawie, wraz z przedstawicielami gminnego samorządu.
Następnie kontynuowano program sceniczny, który zakończył się około 22.00 występami zespołów z gatunku disco polo.
Organizatorów i gospodarzy cieszy szczególnie zaangażowanie delegacji sołectw i stowarzyszeń, które pozwoliło na ogromne ubogacenie kulturowe wydarzenia. Szacuje się, że dzięki zaangażowaniu wielu osób dożynki gminy Zamość i parafii Kosobudy odwiedziło w ciągu całego wydarzenia kilka tysięcy osób. Serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku dla Wszystkich, którzy poświęcili swój czas, siły i środki, aby w tym szczególnym dniu być razem i poczuć ducha wyjątkowej wspólnoty jaką jest Gmina Zamość.

Konrad Dziuba

Zobacz materiał wideo