Decyzja o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację w 2022 r. na realizację zadania „Dowożenie 33 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zamość”

112

Zarządzenie Nr 2/2022 Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie decyzji o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację w 2022 r. na realizację zadania: „Dowożenie 33 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zamość uczęszczających do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w 2022 r.”

§ 1

Na realizację zadania wybrano dwie oferty:

Oferta nr 1 Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”, ul. Peowiaków 6 a, 22 – 400 Zamość,
Kwota przeznaczona na realizację zadania 170 000,00 zł.

Oferta nr 2 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość.
Kwota przeznaczona na realizację zadania 149 996,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Centrum Usług Wspólnych
Jadwiga Adamczyk