Uwaga! Można składać ankiety w sprawie planów budowy linii kolejowej Trawniki – Bełżec

1665

Do 3 czerwca 2022 r. można składać ankiety w związku, z planem budowy linii kolejowych na odcinkach: Trawniki – Krasnystaw oraz Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec.
W dniu 19.05.2022 r. w Świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne z udziałem przedstawicieli firmy Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA, która na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”.
W jego trakcie bardzo licznie przybyli Mieszkańcy Gminy Zamość zgłosili wiele obaw i pytań dotyczących zapowiadanej inwestycji. Tym bardziej, że jeden z wariantów przebiegu planowanej linii koliduje z istniejącymi osiedlami mieszkaniowymi zwłaszcza w Sołectwach Białowola, Łapiguz, Mokre, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Skokówka, Żdanów, Zwódne.
W odpowiedzi, przedstawiciele firmy projektowej poinformowali, że wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas doprecyzowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia. Tym samym, do 3 czerwca 2022 r. Mieszkańcy mogą składać ankiety, w których to mogą wyrazić swoje opinie dotyczącej planowanej inwestycji.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanej inwestycji oraz ankiety, dostępne są pod adresem www.cpk.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW – Konsultacje społeczne dla inwestycji kolejowych. Także poniżej.
Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński poinformował, że swoje oficjalne negatywne stanowisko w sprawie zaprezentowanych wariantów przebiegu linii w granicach administracyjnych Gminy przedstawi w piśmie do Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (Spółka Skarbu Państwa)

Złóż ankietę   Odwiedź stronę projektu   Zobacz mapę   Pomiary lotnicze   Petycja   Stanowisko Rady Gminy Zamość   Protest Mieszkańców