Bezpłatny transport dla mieszkańców Powiatu Zamojskiego

239

Informujemy, że Powiat Zamojski prowadzi usługi indywidualnego transportu door to door. Usługa transportowa kierowana jest do mieszkańców Powiatu Zamojskiego z utrudnionym dostępem do służby zdrowia, rehabilitacji, urzędów, sklepów, aptek, miejsc użyteczności publicznej, miejsc społeczno kulturalnych. Celem usługi jest aktywizacja społeczno – zawodową, która ma przyczynić się do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udziału w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększania aktywności zawodowej.
Usługa door to door dostępna jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia, mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i in.). Będą to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.
Podkreślić należy, ze transport jest całkowicie bezpłatny odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Dokonywanie rezerwacji odbywa się co najmniej na dwa dni przed planowanym wyjazdem pod numerem telefonu 601 277-551 lub sms od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.