Bezpiecznie i charytatywnie w SP w Płoskiem

18

12 stycznia w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-5 naszej szkoły odbyły się zajęcia o tematyce bezpieczeństwa na drodze oraz przekazane zostały informacje o honorowym krwiodawstwie. Pan Leszek Stankiewicz, uczący Edukacji dla Bezpieczeństwa, rozdawał dzieciom odblaski przekazane przez Urząd Gminy Zamość i instruował, jak należy właściwie i bezpiecznie poruszać się w dzień i po zmierzchu. Nasz absolwent, Pan Bartłomiej Pikuziński, opowiadał o honorowym krwiodawstwie i rozdawał ulotki informacyjne wydane przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość. Wszystkie dzieci otrzymały piękne, czerwone baloniki w kształcie serca.

Leszek Stankiewicz