Zwrot podatku akcyzowego w II terminie 2021 roku

494

Wójt Gminy Zamość informuje, że w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłaty zwrotu podatku będą realizowane po otrzymaniu środków z budżetu państwa w okresie miesiąca października 2021r.

Informacja o procedurze i warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2021r. wraz z formularzem wniosku zamieszczone są na stronie BIP- Urzędu Gminy Zamość, zakładka finanse gminy-Podatki, deklaracje-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Wydział Podatków