Żolnierze Wyklęci

129

Byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę. Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego, wywodzący się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy od roku 1944 walczyli z wojskami sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru o niepodległą Polskę, wierni złożonej przysiędze.

W Szkole Podstawowej w Płoskiem uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych.
W tym celu ogłoszono konkurs na plakat z tej okazji. Uczniowie klas 4-8 podjęli działania
i wykonali piękne prace plastyczne, które zostały nagrodzone stosowną literaturą na temat
Tych, którzy walczyli o godność, honor i wolność.