„Złap rybkę” – konkurs dla dzieci

342

Konkurs dla dzieci z województwa lubelskiego „Złap rybkę”

Do 18 czerwca można zgłaszać pisemne prace konkursowe w ramach konkursu „Złap rybkę” dla dzieci i młodzieży, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Do wygrania są nagrody rzeczowe o wartości od 100 zł do nawet 400 zł w zależności od zajętego miejsca. Konkurs ma na celu promocję potencjału i tradycji rybackich województwa lubelskiego i upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o rybach słodkowodnych występujących w wodach Lubelszczyzny. Zadanie konkursowe to przedstawienie swoich pasji związanych z rybami i wędkarstwem, a także przedstawienie ciekawych historii, wypraw i przygód oraz podzielenie się wiedzą na temat życia ryb, ciekawostkami, np. które ryby żyją najdłużej, są największe, rzadko występują lub są pod ochroną. Zachęcamy do przedstawienia historii, przygód, spotkań lub pasji związanych z rybami, rybactwem, wędkarstwem, obserwacją ich środowiska naturalnego i ciekawostkami z życia ryb. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci zamieszkujących teren województwa lubelskiego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci w wieku 7-11 lat i dzieci w wieku 12-15 lat. Zgłoszenia prac do konkursu można dokonać za pomocą poczty e-mail (adres e-mail Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie – rolnictwo@lubelskie.pl), podając w tytule wiadomości hasło: Konkurs „Złap rybkę”, albo za pomocą tradycyjnej poczty, wysyłając list na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs „Złap rybkę”.

Zgłoszenie prac do konkursu należy przesłać w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 lipca br.

Regulamin i wszelkie inne informacje można pozyskać bezpośrednio ze strony organizatora konkursu lub telefonicznie (81) 44 16 532. Link do strony organizatora:

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo/konkurs-dla-dzieci-z-wojewodztwa-lubelskiego-zlap-rybke/

GOK