Zbiórka zniczy na polskie groby we Lwowie

74

Szkoła Podstawowa w Pniówku chętnie przyłącza się do akcji, które kształtują u uczniów postawy obywatelskie i patriotyczne. Na wieść o zbiórce zniczy, które miałyby być zapalone na polskich grobach we Lwowie, Samorząd Uczniowski uznał, że trzeba dołączyć do tej inicjatywy organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 8 w Zamościu.
Do 8 listopada zbieraliśmy znicze, które w Święto Niepodległości 11 listopada pojadą na Cmentarz Obrońców Lwowa, inne groby na Łyczakowie, Cmentarzu Janowskim, Wzgórzu Wuleckim oraz cmentarzu żołnierskim na Hołosku. We wtorek 9 listopada zgromadzone znicze zostały zawiezione do SP nr 8 w Zamościu. Niech i nasze ogniki pamięci zapłoną na grobach lwowskich bohaterów.

Mirosław Trześniowski