Zaległe obchody 95-lecia OSP Lipsko

453

Ze względu na panujące w ubiegłym roku restrykcje sanitarne, wiele jubileuszy musiało zostać przełożonych. Jedną z takich uroczystości był Jubileusz 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku, którego obchody w rezultacie odbyły się z rocznym poślizgiem, 25 lipca 2021 r. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Strażaków i ich rodzin, którą odprawił ks. Józef Bednarski – proboszcz Parafii Lipsko.

Po Mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów, w tym samochodów pożarniczych OSP Lipsko i OSP Białowola. Następnie poczty sztandarowe i pododdziały zostały wprowadzone do kościoła na dalszą część uroczystości. Prezes OSP Lipsko druh Piotr Kudyk przywitał przybyłych gości. Rys historyczny jednostki przedstawił druh Piotr Detko. Po odczytaniu historii OSP Lipsko, nastąpiła ceremonia nadania sztandaru. W imieniu fundatorów sztandaru, akt fundacyjny odczytała Pani Anna Tabała-Radlińska – Sołtys Sołectwa Lipsko. Uroczystego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali fundatorzy, osoby wspierające OSP Lipsko, druhowie honorowi oraz przedstawiciele Zarządu OSP Lipsko. W imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego nadania sztandaru dokonał druh Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu. Dokonał on również odznaczenia nowego sztandaru Złotym Medalem „za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Następnie odczytano listy gratulacyjne za wieloletnią służbę dla: druha Adama Kuźmy i druha Stanisława Osiaka, którzy w strukturach OSP działają już przeszło 60 lat. Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Związku OSP Srebrnym Medalem „za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druha Daniela Bondyrę. Wręczenia odznaczenia dokonali druh Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu oraz druh Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu.
Odznaki „Za Wysługę Lat” dla członków OSP Lipsko wręczali wspomniani wyżej druh Kazimierz Mielnicki, płk Mieczysław Skiba, druh Piotr Koczułap i druh Ryszard Gliwiński.
Życzenia jubilatom złożyli publicznie Ryszard Gliwiński – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu i zarazem Wójt Gminy Zamość, Piotr Koczułap – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, płk pożarnictwa Mieczysław Skiba – Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Senator Jerzy Chróścikowski, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, st. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu, Sołtys Lipska Anna Tabała-Radlińska, Radna Rady Gminy Zamość Anna Serafin i Przewodnicząca KGW Lipsko Monika Kawalec.
Na zakończenie głos zabrał Prezes OSP Lipsko druh Piotr Kudyk, wręczając pamiątkowe statuetki i dziękując fundatorom sztandaru, osobom zasłużonym dla OSP i wszystkim przybyłym na uroczystości jubileuszowe.

Druhowie OSP Lipsko odznaczeni Odznaką „Za Wysługę Lat”:

  • 60 lat: Kuźma Adam, Osiak Stanisław.
  • 50 lat: Dębicki Józef.
  • 45 lat: Madeja Mieczysław, Paszko Tycjan, Paszko Wiesław.
  • 40 lat: Lepa Piotr, Solski Józef.
  • 30 lat: Detko Piotr, Lepa Dariusz, Stręciwilk Sylwester.
  • 25 lat: Bondyra Łukasz, Bondyra Daniel, Kudyk Piotr, Łapa Zbigniew, Stręciwilk Wojciech.
  • 20 lat: Kraczykiewicz Łukasz, Paszko Przemysław, Solski Wojciech.
  • 10 lat: Hocek Damian, Kraczykiewicz Mateusz, Mierzwa Sławomir, Mołdoch Stanisław, Pakuła Sylwester, Pakuła Szymon, Serafin Janusz, Serafin Konrad, Sokołowski Marek, Sowa Tomasz, Zawadzki Kamil.

W imieniu odznaczonych podziękowanie złożył druh Zbigniew Łapa.

OSP Lipsko: druh KS