Wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty w SP w Białowoli

81

Uczniowie Szkoły Podstawowej Białowoli w dniach 25-27 maja 2021r. przystąpili do ogólnopolskiego egzaminu  ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Analiza wyników, w odniesieniu do średniej kraju, województwa, powiatu oraz gminy, potwierdziła bardzo dobry poziom przygotowania uczniów naszej szkoły do sprawdzianu na zakończenie drugiego etapu kształcenia. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoka średnia uzyskana z języka polskiego 79% (najwyższy wynik w Gminie Zamość).

Prezentujemy zestawienie wyników egzaminu ósmoklasistów Szkoły Podstawowej w Białowoli z poszczególnych  przedmiotów egzaminacyjnych. Uczniom gratulujemy wysokich wyników, a Nauczycielom dobrego przygotowania młodzieży.

Średnia Język polski Matematyka Język angielski
Szkoła 79% 49% 70%
Gmina 66% 49% 71%
Powiat 60% 42% 58%
Województwo 61% 47% 63%
Kraj 60% 47% 66%

Zespół redakcyjny SP w Białowoli