Wyróżnieni uczniowie

217

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipsku uczestniczyli w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „ZOO – ARKA NOEGO XXI WIEKU” organizowanym przez Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu. Celem konkursu było: promowanie zorganizowanej wspólnie przez polskie ogrody zoologiczne akcji – „TyDzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów”, promowanie misji współczesnych ogrodów zoologicznych, poznanie przyczyn wymierania zwierząt żyjących w naturze i zagrożeń wynikających
z niewłaściwych postaw człowieka wobec otaczającego świata oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży. Wyróżnienia z naszej szkoły otrzymali Michał Gajak (klasa IV) i Agata Łapa (klasa VI). Konkurs był okazją do bliższego poznania zagrożonych wyginięciem w środowisku naturalnym mieszkańców zamojskiego zoo.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku