Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany położonych w miejscowości Mokre

169

Wójt Gminy Zamość informuje że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92, w dniu 14 września 2021 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany, położonych w miejscowości Mokre i oznaczonych numerami 64/27, 64/28 i 64/29.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92, pok. nr 31 lub pod numerem telefonu (084) 639-29-59 wew. 51.