Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedania

247

Wójt Gminy Zamość informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92, jak również na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wysokie oraz na stronie internetowej Gminy Zamość został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedania położonej w miejscowości i obrębie: Wysokie, gm. Zamość, oznaczonej numerem: 93/5 o powierzchni gruntu 0,0146 ha.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51 lub pod adresem strony internetowej BIP Urzędu Gminy Zamość: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl a następnie: Informacja w urzędzie > Informator ogłoszeniowy, decyzje środowiskowe, budowy > Ogłoszenia Wójta Gminy Zamość > Ogłoszenia Wójta Gminy Zamość rok 2021 > Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wykazie na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.