Wójt Gminy Zamość odwołuje trzeci przetarg ustny nieograniczony

272

Wójt Gminy Zamość odwołuje wyznaczony na dzień 19 października 2021 r. na godzinę 9:30 trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 105 o powierzchni 0,4600 ha położonej w miejscowości i obrębie Łapiguz, gm. Zamość.
Powodem odwołania są niekompletne informacje dotyczące opisu nieruchomości podane w ogłoszeniu o trzecim przetargu ogłoszonym dnia 14 września 2021 roku.