Wiosna w przedszkolu

87

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.
Świętowanie powitania wiosny rozpoczęło się od zabaw związanych z tematyką pór roku. Przedszkolaki śpiewały piosenki, rozwiązywały zagadki oraz wysłuchały opowiadań o nadejściu nowej pory roku. Nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny. Dzieci na zajęciach przygotowały kolorowe gaiki i założyły zielony ogródek, sadząc i siejąc w nich warzywa, zioła oraz cebulki kwiatów. Mimo wielu atrakcji najbardziej oczekiwaną częścią dnia było wyjście na spacer. Przedszkolaki, trzymając w rękach barwne gaiki, radośnie maszerowały w kolorowym korowodzie i przywoływały wiosnę wierszykami, piosenkami oraz głośnymi okrzykami. W ten sposób chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku