Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

768

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program oferuje wsparcie finansowe realizacji systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej. Skierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego. Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie w celu uzyskania dotacji na odbiór od rolników odpadów, w tym:

 • folii rolniczych,
 • siatki i sznurka do owijania balotów,
 • opakowań po nawozach w tym typu Big Bag.
  Gmina Zamość rozpoczęła przygotowania do złożenia w Narodowm Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wniosku o dotację realizację programu odbioru od rolników odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania program realizowany będzie w 2022 r., a odbiór w/w odpadów odbędzie się z miejsc do tego wyznaczonych.
 • Możliwe do pozyskania dofinansowanie (dotacja) z NFOŚiGW do tony odpadów to 500 zł
 • W przypadku gdy koszty realizacji przedsięwzięcia przekroczą wysokość uzyskanej przez Gminę dotacji uczestniczący w programie rolnik zobowiązany będzie sfinansować powstałą różnicę.
 • Odpady muszą zostać odpowiednio spakowane, oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość) i przygotowane do odbioru we wskazanym terminie.
 • Jeżeli odbiór odpadów nie będzie możliwy w miejscu prowadzonej działalności rolniczej, rolnik zobowiązuje się dostarczyć je we wskazane miejsce.
 • Odpady przygotowane do oddania nie mogą zawierać obcych domieszek materiałów – innych niż te do których były użyte.
 • Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Zainteresowanych przystąpieniem do programu rolników prosimy o złożenie w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, stosownych oświadczeń dotyczących posiadania odpadów objętych w/w programem w terminie do 31 sierpnia 2021 r. 

Pobierz druk oświadczenia

Pozyskane informacje posłużą do sporządzenia bazy danych, która zostanie wykorzystana przy składaniu wniosku o pozyskanie dotacji z NFOŚiGW.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel: (84)639-29-59, wew. 29 lub bezpośrednio w urzędzie pokój 29.