Uroczyście ślubujemy!

72

18.06.2021 r. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie. Na ten szczególny moment, po długim oczekiwaniu w tym szczególnym czasie nauki stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej , pierwszoklasiści czekali z ogromną niecierpliwością. Akademia rozpoczęła się od powitania gości. W dalszej części pierwszoklasiści zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, po którym odbyła się część oficjalna. Wszyscy uczniowie w skupieniu ślubowali być pilnymi i wzorowymi uczniami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ceremonii pasowania na uczniów dokonała dyrektor szkoły – pani Ewa Szykuła. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy pierwszej udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.