Uczniowie klasy II i III ze Szkoły Podstawowej w Żdanowie z wizytą na cmentarzu

39

Pamiętamy…
Okres przed Świętami Zmarłych to odpowiedni moment na czas zadumy i wspomnienie o tych, którzy odeszli od nas, czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych i odpowiednim zachowaniu się w takim miejscu. Dnia 29.10.2021 roku uczniowie klasy II i III wraz ze swoimi wychowawczyniami wybrali się na pobliski cmentarz. W ciszy obserwowali sztukę cmentarną, zwracali uwagę na nagrobki, napisy i informacje na płytach nagrobnych, podziwiali również ludzi sprzątających groby swoich najbliższych. Wspólnie odwiedzaliśmy groby zmarłych, a dzieci z zaangażowaniem oraz zachowując się bardzo ostrożnie, stawiały zapalone znicze na grobach. Uczniowie pokazali, że wiedzą jak należy zachować się w takim miejscu.

Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej