Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

79

Narodowe Święto Niepodległości jest przypomnieniem i upamiętnieniem 11 listopada 2018r. kiedy Polska po 123 latach zaborczej niewoli odzyskała wolność. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i nadała funkcję Naczelnika Państwa. W tym roku obchodziliśmy 103 rocznicę tego wydarzenia.
Dzień Niepodległości w Szkole Podstawowej w Żdanowie był bardzo uroczysty i wyjątkowy. Wszyscy uczniowie ubrani byli w stroje galowe ozdobione biało – czerwonymi kotylionami. W klasie historycznej odbyła się prezentacja poświęcona patronowi szkoły Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz drodze narodu polskiego do wolności. O godz. 11.11 nastąpiło uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Ewa Palonka