Świetne wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej!

74

Uczniowie Szkoły Podstawowej  im ks. Jana Twardowskiego  w Borowinie Sitanieckiej w dniach 25-27 maja 2021 r. przystąpili do ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Analiza wyników uczniów naszej szkoły, w odniesieniu do średniej kraju, województwa, powiatu oraz gminy, potwierdziła bardzo dobry poziom przygotowania do egzaminu na zakończenie drugiego etapu kształcenia. Średnie wyniki szkoły ze wszystkich przedmiotów przewyższają średnie wyniki kraju, województwa i powiatu. Warto nadmienić, że w 9-stopniowej skali staninowej nasza szkoła w każdym z trzech przedmiotów egzaminacyjnych osiągnęła 7, czyli wysoki stanin. Wyniki naszych uczniów potwierdzają zatem, że kształcimy naszych uczniów na bardzo wysokim poziomie!

Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoka średnia uzyskana z egzaminu z matematyki  – 55%, co sprawiło, że nasza szkoła uplasowała się na pierwszym miejscu ex aequo z inną szkołą w Gminie Zamość. Wynik 74% z egzaminu z języka angielskiego oraz 67% z języka polskiego również należą do najwyższych w naszej gminie. Jedna nasza uczennica uzyskała wynik 100 % na egzaminie z  języka angielskiego!

Oto porównanie wyników Egzaminu Ósmoklasisty naszej szkoły z poszczególnych przedmiotów z wynikami w gminie, powiecie, województwie i kraju:

Średnia Język polski Matematyka Język angielski
Szkoła 67% 55% 74%
Gmina 66% 49% 71%
Powiat 60% 42% 58%
Województwo 61% 47% 63%
Kraj 60% 47% 66%

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom bardzo wysokich wyników egzaminu,
a nauczycielom życzymy dalszych sukcesów!