Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w szkole podstawowej w Żdanowie

98

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.
Autyzm dziecięcy jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną. W pierwszych latach XXI wieku obserwuje się wzrost częstości występowania autyzmu (30 przypadków na 10 000 urodzeń). Rośnie zatem liczba dzieci z taką diagnozą, które uczą się w szkołach ogólnodostępnych, w edukacji włączającej.
Pedagog wraz z wychowawcami Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie ze względu na przypadający 2 kwietnia okres świąteczny przenieśli ten dzień na 15 marca. Dzieciom klas uczących się zdalnie zostały udostępnione materiały edukacyjne na temat autyzmu a dzieci w klasach młodszych miały zorganizowaną pogadankę. Ze względu na to iż kolorem świadomości autyzmu jest niebieski, uczniowie zostali poproszeni o ubranie się w ten kolor.