Ślubowanie klasy pierwszej

64

26 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Lipsku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Pani Monika Gajak – dyrektor szkoły powitała gorąco rodziców, a szczególnie pierwszoklasistów, którym „oddała głos”. Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, na którą składały się wiersze, piosenki oraz zagadki dotyczące znajomości symboli narodowych i zasad ruchu drogowego. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować szkołę swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, życząc sukcesów, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz tego, by nauka była inspiracją do odkrywania swoich talentów. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, który będzie przypominał o rzetelnym wypełnianiu obowiązków szkolnych.