Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów-Zamość

1921

W związku z otrzymanym pismem od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, znak: O/LU.I-1.4111.21.79.2021.KJ.1 z dnia 15 grudnia 2021 r. informujemy, iż termin działań informacyjnych oraz składania wniosków dotyczących rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów-Zamość od km 256+231 do  km 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 247+202 w m. Bodaczów

został przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Informacje dodatkowe:
Materiały informacyjne dostępne są pod adresami internetowymi:
Jednostki projektowej: http://www.dk74.hwy.com.pl