Programowanie z GeniBotem

64

W oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Lipsku odbywają się zajęcia z programowania i kodowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych – GeniBotów. Jest to nie tylko świetna zabawa dla dzieci, która uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim oswaja najmłodszych z nowymi technologiami w kreatywny sposób. GeniBot to wyjątkowy robot, którego można zaprogramować bez użycia sprzętu komputerowego. Posiada efekty świetlne oraz dźwiękowe, porusza się po obwodach figur geometrycznych, potrafi również podążać za wyznaczoną linią, a także odtwarzać muzykę. Do pracy z nim wykorzystuje się matę do kodowania oraz karty ze specjalnym oznakowaniem, które robot rozpoznaje w dwóch językach – polskim i angielskim, co ułatwia naukę młodszym dzieciom. Podczas zajęć mali programiści przy pomocy kart do kodowania wprowadzili robota w ruch i sprawili, że wykonywał wybraną sekwencję poleceń. Przemieszczał się na podstawie wykonanych działań matematycznych i poruszał się po obwodach figur geometrycznych. Umieszczone na kartach piktogramy pozwoliły na korzystanie z robota również dzieciom, które nie potrafią czytać. Dzięki temu przedszkolaki miały możliwość poznania podstawowych konstrukcji programistycznych. Praca z GeniBotem podnosi efektywność nauki kodowania oraz programowania, wspiera naukę czytania i pisania, uczy dzieci precyzji, planowania i dokładności oraz rozwija ich kompetencje informatyczne, matematyczne i językowe.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku