Poznajemy, dbamy, chronimy. Projekt „Ochrona przyrody na Roztoczu. Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej”

44

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białowoli wzięli udział w projekcie „Ochrona przyrody na Roztoczu. Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej”, który polega na przygotowaniu materiałów i przeprowadzeniu przedsięwzięć edukacyjnych dla uczniów w zakresie ochrony przyrody i edukacji regionalnej. Dla naszych uczniów przygotowaliśmy zajęcia o Roztoczańskim Parku Narodowym, które służyły ochronie wartości przyrodniczych i kulturowych Parku, lokalnego środowiska, regionu i kraju. W ramach zadania wykorzystaliśmy materiały edukacyjne pt. „Odkrywaj Roztocze – kolorowanka dla dzieci”. Dzieci zapoznały się z dwudziestoma charakterystycznymi dla Roztocza miejscami objętymi ochroną przyrody, chronionymi gatunki roślin i zwierząt oraz obiektami o dużej wartości historyczno-kulturowej. Ponadto rozwiązywały łamigłówki – krzyżówkę, rebus, dodatkową atrakcją była wkładka z naklejkami przedstawiającymi zawartość kolorowanki. Poprzez takie formy zajęć staramy się by dzieci zrozumiały ekologiczny model funkcjonowania przyrody oraz by poznawały gatunki rodzimej flory i fauny w kontekście ich wymagań środowiskowych i konieczności ochrony. Przekazana nam przez Starostwo Powiatowe w Zamościu publikacja dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Wodnej w Lublinie. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że ochrona przyrody naszego regionu jest nam bardzo bliska dlatego poznajemy, dbamy i chronimy.

Zespół redakcyjny SP w Białowoli