Place zabaw znów dostępne

269

Od dnia 24.04.2021 publiczne place zabaw na terenie gminy Zamość są dostępne dla użytkowników.
Apelujemy do opiekunów dzieci, aby zwracali uwagą na zachowywanie się podopiecznych w sposób zgodny z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-dla-funkcjonowania-placow-zabaw