Pierwszaki już są prawowitymi czytelnikami

42

Jak co roku, pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Płoskiem wraz z wychowawcą odwiedzają szkolną bibliotekę w celu uzyskania praw czytelnika. To ważne wydarzenie, ponieważ podczas lekcji w bibliotece uczniowie poznają regulamin, zasady wypożyczeń, sposób funkcjonowania biblioteki oraz miejsce przechowywania woluminów.
Opiekun szkolnej biblioteki, Pani Edyta Zając zaprosiła uczniów klasy pierwszej na lekcję biblioteczną, na której odbyło się pasowanie na czytelnika. Pierwszaki bezbłędnie odpowiadały na zadane im pytania. Dotyczyły one między innymi zasad zachowania się w bibliotece, różnic i podobieństw pomiędzy biblioteką a księgarnią, otrzymały karty czytelników, na których złożyły swój podpis a po zapoznaniu z miejscem przechowywania książek odpowiednich dla ich wieku wypożyczyły swoje pierwsze egzemplarze. Na podsumowanie zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia. Pierwszaki już zapowiedziały, że będą częściej odwiedzać szkolną bibliotekę.