Piękna nasza polska cała – realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego

34

Dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych ze szkoły w Pniówku biorą udział w IV edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych obywateli, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Poprzez realizację zadań przedszkolaki poznają: historię państwa polskiego, symbole narodowe, legendy i baśnie polskie, sylwetki wybranych bohaterów narodowych, piękno języka ojczystego oraz tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe. Projekt realizowany jest przez nauczycielki: Katarzynę Skraban i Magdalenę Dębską- Walkowiak – grupa Misie, Ewę Naworol – grupa Sówki oraz Martę Ziemińską – grupa Skrzaty. Dotychczas zrealizowane zostały następujące zadania: nauka i śpiewanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego, kształtowanie zachowań patriotycznych, zorganizowanie kącików o tematyce patriotycznej, obchody Dnia Papieskiego, biało-czerwone kodowanie, obchody Światowego Dnia Chleba, poznanie największych polskich miast oraz sławnych Polaków. Dodatkowo dzieci wykonywały liczne prace plastyczne związane z tym tematem.

Marta Ziemińska