Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II

101

W piątek 22 października w naszej szkole odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej.
To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły Jolanty Adamczuk, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.
Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, a następnie odpowiedzieli na zagadki i pytania przygotowane przez starszych kolegów. To był egzamin, który zdali na szóstkę.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego Ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszaków.