Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

194

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 19 sierpnia 2021 r., w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania

Realizator

Kwota w zł

Organizacja zajęć sportowych na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość skierowanych w szczególności dla młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Zamość.

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe GRYF Gmina Zamość Zawada 296, 22-400 Zamość

10.000,00

Zamość dnia 19.08.2021 r.