Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

264

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 19 sierpnia 2021 r., w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania Realizator Kwota w zł
”Przygotowanie, organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie”. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Roztocze” Wólka Wieprzecka 49, 22-470 Zwierzyniec 21.000,00

 

Zamość dnia, 19.08.2021r.