Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyborze oferty na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020”

275

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 29.09.2020 r., o wyborze oferty na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2020”

Medis24 Sp.z.o.o. ul. Wronia 45/U2 00-870 Warszawa

Zamość dnia 29.09.2020 r.